JORDI PASCUAL Producció i dissenys
JAUME VENTURA Producció i dissenys


JOAN MIQUEL FIBLA Assistència tècnica
ENRIC PINIES Assistència tècnica i administració

COL.LABORADORS
DANI AZNAR Tècnic de so
MARC ROMAGOSA Tècnic de so
JEP VERGÈS Tècnic d´il·luminació
SERGI CALONGE Tècnic d´il·luminació
SONIA AGUILAR “Sigru” Tècnica d´il·luminació
CARLES TORRANO Tècnic de maquinària i construcció escenogràfica
XARLI HERNÁNDEZ Tècnic de maquinària i construcció escenogràfica
ÒSCAR HERNÁNDEZ "Ou" Tècnic de maquinària i construcció escenogràfica
QUICO AMORÓS Producció i regidories